تبلیغات
 


لیست ارائه دروس و وضعیت منابع  کلیه رشته های دوره کارشناسی و کارشناسی ناپیویسته نیم سال دوم 91-92 (برنامه نه ترمه ، حذفیات دروس ، مولف هر کتاب ،تستی یا تشریحی بودن هر درس ،عنوان کتابی که باید خوانده شود ،تعداد سوالاتی که در پایان ترم باید امتحان بدهید.همه این ها در قسمت وضعیت منابع قابل مشاهده است) آماده دریافت است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               http://www.pnu.ac.ir/portal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
           

لیست ارائه دروس ،وضعیت منابع ، جدول تطبیق کلیه رشته های دوره کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته-برای نیم سال دوم 91-92 برای دانلود باید روی اولین سطر از هر ستون کلیک کنید

           
           

بخش فنی مهندسی

           
           

بخش هنر و معماری

           
           

بخش علوم كشاورزی

           
           

بخش الهیات و علوم اسلامی

           
           

بخش علوم پایه

           
           

بخش علوم تربیتی و روانشناسی

           
           

بخش ادبیات و زبانهای خارجه

           
           

بخش علوم اجتماعی

           
           

بخش مدیریت، اقتصادو حسابداری

           
           

مهندسی برق

           
           

ارتباط تصویری

           
           

مهندسی اقتصاد كشاورزی

           
           

حقوق

           
           

ریاضی

           
           

علوم تربیتی

           
           

زبان ادبیات فارسی

           
           

جغرافیا

           
           

حسابداری

           
           

مهندسی پزشكی

           
           

صنایع دستی

           
           

مهندسی شیلات

           
           

فلسفه و كلام اسلامی

           
           

آمار

           
           

روانشناسی

           
           

زبان ادبیات انگلیسی

           
           

علوم اجتماعی

           
           

مدیریت

           
           

مهندسی پلیمر

           
           

طراحی پارچه و لباس

           
           

مهندسی علوم كشاورزی

           
           

ادیان و عرفان

           
           

شیمی

           
           

مشاوره و راهنمایی

           
           

مترجمی زبان انگلیسی

           
           

علوم سیاسی

           
           

اقتصاد

           
           

مهندسی عمران

           
           

عكاسی

           
           

مهندسی كشاورزی- علوم و صنایع غذایی

           
           

تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی

           
           

زمین شناسی

           
           

كتابداری

           
           

آموزش زبان انگلیسی

           
           

تاریخ

           
           

 

           
           

مهندسی راه آهن

           
           

فرش

           
           

مهندسی ترویج و آموزش كشاورزی

           
           

علوم قرآن حدیث

           
           

زیست شناسی

           
           

تربیت بدنی

           
           

زبان ادبیات عربی

           
           

ارتباطات و اجتماعی

           
           

مهندسی نفت

           
           

كتابت و نگارگری

           
           

مهندسی علوم دامی

           
           

فقه و مبانی حقوق اسلامی

           
           

فیزیك

           
           

آموزش حرفه وفن

           
           

 

           
           

 

           
           

مهندسی كامپیوتر

           
           

نقاشی

           
           

مهندسی ماشینهای كشاورزی

           
           

آموزش دینی عربی

           
           

علوم كامپیوتر

           
           

 

           
           

مهندسی متالوژی

           
           

هنر اسلامی

           
           

مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها

           
           

تربیت معلم قرآن كریم

           
           

آموزش علوم تجربی

           
           

مهندسی شیمی

           
           

هنرهای صناعی

           
           

مهندسی آب و خاك

           
           

 

           
           

 

           
           

مهندسی رباتیك

           
           

مهندسی معماری

           
           

مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست

           
           

مهندسی فناوری اطلاعات

           
           

مهندسی شهر سازی

           
           

مهندسی تولیدات دامی

           
           

مهندسی صنایع

           
           

مرمت بناهای تاریخی

           
           

 

           
           

مهندسی خودرو

           
           

 

           
           

مهندسی اجرایی

           
           

مهندسی پروژه